Excel

Vi har lång erfarenhet av att skapa allt från enkla Excelmallar till mycket komplexa Excelmodeller.

Vi hjälper er hela vägen och utvecklar, producerar, utbildar, tar fram lösningar för dig och ditt företags behov. Vi hjälper till med allt i från det enkla vardagliga till de mest avancerade.

GRAFISKA MALLAR FUNKTIONALITET
PRODUKTION
UTBILDNING
Endast Layout
T ex Faktura, Årsredovisning, kontering, Budget, Beräkning osv.
Mallar med funktionalitet med enhetlig layout och t ex rätt färg, rätt logo, sidhuvud, sidfot för rätt avdelning. Ger användarna enkel produktion. Behöver ni hjälp att producera. Text, siffror, beräkningar i Excel. Vi finns med på plats och stöttar och/eller utför. Vi hjälper till med Excelutbildningen, Företagsanpassad kurs, Individuell utbildning, Utbildning i grupp, Seminarier, Uppgradering av Office, Handledning.