Excelmallar

Excelmallar kan vara så mycket. Ibland behövs “bara en enkel budgetmall” och ibland behövs en avancerad lösning i ett paket.
Tillsammans hittar vi den lösning som är bäst för dig och ditt företag.

Enkla Excelmallar

Vi sätter formen digitalt i Excel för t ex Faktura, Årsredovisning, Budget.

     

Mallar med funktionalitet


Mallar med layout och funktionalitet.

Diagrammallar Formatmallar Färgverktyg
Vi skapar åt dig ett gemensamt arkiv för alla diagrammallar. Visste du att det finns formatmallar i excel? Vi hjälper dig skapa dessa. Ta kontroll över färger utan att behöva knappa RGB-värden.
Excel ChartSizer Excel to Word Excel to PowerPoint
Med ett knappklick får ditt Exceldiagram rätt storlek och rätt fontstorlek bara att montera i Word eller PowerPoint. Länka utan länkar. Överför cellvärden/texter, tabeller och diagram till Word med ett knappklick. Länka utan länkar. Överför cellvärden/texter, tabeller och diagram till PowerPoint med ett knappklick.

Verktyg

Med våra verktyg får du koll på siffrorna.

Excel mallösning
Enkel åtkomst till gemensamma standardmallar inom hela organisationen, oavsett avdelning och produktområde. Alltid enhetlig design och layout på tal, diagram och tabeller.

Exempel på mallar vi gjort

  • Grundmall med rätt färg och formatmallar
  • Diagrammallar
  • Resultatuppföljning
  • Budgetprocessen
  • Resultatlöner
  • Busines case
  • Blanketter
  • Scorecard