Balanced Scorecard (Balanserat Styrkort)

Tanken är att konkretisera organisationens strategi

Genom ta fram ett antal olika mätetal och där igenom koppla den till det dagliga arbetet. ”What gets measured gets done”. I Excel finns många möjligheter att på ett enkelt sätt skapa Scorecard-lösningar. Den nya PowerPivot-funktionaliteten ger ytterligare möjligheter att skapa rapporter från flera olika system.

Lästips: Balanced-Scorecards-Operational-Dashboards

 

 

 

Kundexempel

SEB, Structured Credits Operations

Modell för att läsa in data från systemet Loan IQ, koppla det till grupper/handläggare, vikta olika typer av händelser och rapportering av produktivitet i tabell och diagramform.

MORETIME

Dashboard-modell för att grafiskt åskådliggöra status för olika mål

Lokaltidning

Modell för att mäta besöksfrekvens för säljare med automatiserad inläsning av kallenderbokningar från Outllook.