BUDGET OCH RESULTATUPPFÖLJNINGS -MODELLER

Kanske det vanligaste området för Excel.

Utmaningen här är att få en dynamisk budgetmodell där det är enkelt att lägga till och ta bort. Välja aktuell månad med en ”dropdown” i stället för att klippa och klistra månadsdata. Inte sällan så automatiserar vi inläsning från ekonomisystemet för att effektivisera processen ytterligare.

En annan svårighet kan vara att hantera decentraliserade budgetprocesser där flera användare skall fylla i / rapportera. Vi har olika standardlösningar för detta. Anders första automatiserade kundbudget gjorde han på en programerbar miniräknare. Sedan dess har många enkla och avancerade budget/resultatuppföljningsmodeller passerat.

Se även  kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Kundexempel

Garbergs

Budgetmodell för dotterbolagen och koncernkonsolidering med månadsvis resultatuppföljning och prognoser.

Lokaltidningen Mitt I

Försäljningsprognoser för årets veckoförsäljning med hantering av prognoser

Smittskyddsinstitutet

Decentraliserad budgetmodell med automatiserad inläsning av data. Rapportering med olika skärningar inkl beläggning av resurser.