Business Case -modeller

Ett verktyg för att avgöra / visa beslutsfattarna att en investering är lönsam.

Vi har byggt enkla och komplexa modeller kring detta. Enkel inmatning med olika nivåer på schabloner när man inte har exakta data, snygg presentation med grafer ”Before/After” och Payback time.

På en Excelkurs med en direktionsrestaurant skapade vi en gång ett festvånings-case och funderade på att byta branch på kuppen. När vi själva räknar på hur mycket pengar man kan spara med våra mallösningar så häpnar både vi och våra kunder.

 

 

 

Kundexempel

Managementkonsult / Telekom-bolag

Vårt uppdrag var att som underleverantör till managementkonsulterna skapa en Excelmodell för ett Business Case för ett mjukvaruföretag som utvecklar system för mobiloperatörer. Under projektet fick vi bla lära oss tex hur mycket trafik ”slam down” (extensive Missed Call Alert solution) kan driva.

American Express

Ett dialogverktyg där man tillsammans med kunden fyller i ett antal faktorer och i anslutning till det visar Integrerade ”PowePoint-slides”. Resultatet är grafer med besparingspotential.

Tacton

ROI-modell för Tacton Works. Inmatning av faktorer och valutaval. Snygg ”dashboard” presentation med grafer ”before/after”.