Kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer

Underlaget till kvartalsrapporter passerar oftast Excel.

Utmaningen att slippa så mycket manuell inmatning och redigering som möjligt. Det skall gå snabbt, vara kostnadseffektivt men samtidigt uppfylla ledningens/IR-avdelningen krav på utseende och grafisk profil.

Vi har skapat många rapporter där man inte kan tro att det faktiskt är Excel, Word och PDF hela vägen.

Ett verktyg för att automatisera processen från ekonomisystem, till Excel och vidare till Word och Powerpoint.

 

Kundexempel

SEB, Institutioner & Stiftelser

Årsredovisningsapplikation med automatiserad inläsning från MS Dynamics AX (Axapta) och föregående års redovisningar. Egna menyer med anpassadfunktionalitet samt koppling till MS Word inkl lösning för hantering av standardtexter.

Billerudkorsnäs

Kvartalsrapporteringslösning i Excel / Word. Automatisering av:  inläsning av data från ekonomisystemet, val av språk för hantering av Sw/Eng –versioner av rapporten, Kvartalsval med olika rapporter för olika kvartal. Verktyget Excel2Word för automatiserad överföring av data, tabeller och diagram till MS Word.

Byggföretag

Automatiserad inläsning av data från Hyperion med val av rapportperiod och affärsområde från Excel. Verktyget Excel2PowerPoint för att skapa presentationer automatiskt.