Projektbudget och kostnadsestimat

Vad kostar projektet och hur ligger vi till?

Budget, prognos och uppföljningsprocessen går igenom olika steg och ofta vill man ha en tidsaxel på ekonomin i projektet.

Det ställer stora krav på hantering av ett dynamiskt antal budgetposter som skall fungera på små och stora projekt. Modellen måste också klara de olika stegen budget, revidering, prognoser och utfall samt kunna jämföra dessa så att man vet var man står och /eller kan hålla jämna steg med faktureringen.

För att få en hanterbar modell så skapar vi oftast Vyer så att man kan se de olika avsnitten (Budget, P1, P2 utfall osv) samt rapporter per konto osv.

 

Kundexempel

Garbergs

Modell för kostnadsestimat.

Filmproduktionsbolag

Budgetmodell med automatiserad inläsning från Movie Magic, val av olika Valutor med olika växelkurser för olika perioder. Fördelning av kostnader och intäkter över tiden men möjlighet att läsa in utfall och budgetförändringar. Likviditetsrapporter för olika valutor.

Smittskyddsinstitutet

Budgetmodell för projekt över 3 år med beräkning av personalkostnader från val av resurser.