Excel som rapportverktyg till andra system.

Automatisera rapporterna

Vi möter inte sällan kunder som skpar rapporter manuellt i Excel genom att importera data manuellt från andra system, klippa och klistra gör nya Pivottabeller osv. Det finns stora möjligheter att automatisera denna typ av arbete. Import med Queries eller den nya PowerPivot-funktionen, Automatisera textimport med makro/VBA uppdatera rapporter med ett dynamiskt antal rader. Autodistribuera kundrapporter eller interna rapporter till ledning / säljare.

 

 

 

Kundexempel

Amadeus

Target och Resultatlöne -modell med automatiserad import av transaktionsdata från SAP, uppslag och beräkning av olika kategorier. Rapporter totalt per CAM, produkt osv. Autodistribution av individuella rapporter.

Amadeus

Workshop för att skapa modeller och VBA makron så att Amadeus själva kan automatisera sin rapportering till sina kunder.

Tillquist Elteknik

Automatiserad import av utfall från affärssystemet kopplad till budget (Excel) månadsrapport med grafer för budget / utfall per produkt, produktgrupp, enhet osv.