Schema-modeller

Allt från enkla arbetsscheman till komplicerade lösningar

Att skapa scheman kan vara allt från enkla arbetsscheman till komplicerade lösningar kopplade till/från Outlooks kalenderbokningar.

Att slippa mata in samma sak flera gånger och återvinna det man gjort tidigare är en viktig målsättning. Automatisering med val eller slumpval av resurs och import / Export från andra system är ofta en del av lösningen.

 

 

 

Kundexempel

7A/Mindful

Schemamodell som beräknar och grafiskt visar närvaro för de arbetsmarknadsutbildningar man arangerar. I modellen ingår också automatisering av faktureringsunderlag för utbildningarna baserat på närvaron.

Sjukhus

Schemaläggningsmodell med val av resurser och rapportering per tjänst, avdelning, person osv