Tidplaner, projekt och produktions -planer

Gantscheman i enkla former är ofta en del på våra anpassade Excelkurser för projekt och produktionsledare.

Det skall vara snyggt, följa den grafiska profilen och vara lätt att fylla i. Man skall kunna välja startdatum, och hur lång period man vill se.

Nästa steg är att automatiskt fylla i staplarna med beräknade data, kunna följa timbeläggning osv.

 

 

 

Kundexempel

Stig Wahlström

Produktionsplan för produktion av specialblock. Val av artikel, maskin, antal, start osv. Automatiskt beräkning av produktionstid, slut och grafisk presentation. Rapporter med maskinbeläggning och kostnad per enhet. Automatiserade vyer för tex administratör, maskinoperatör osv.

Kommunikationsbyrå

Tidplanmallar för kampanjer I olika media

Reklambyrå

Projektplan för byråns kundprojekt