Värderingsmodeller

Excel används ofta för att skapa olika värderingsmodeller

tex företagsvärdering, fastighetsvärdering osv. Med avancerade formler (tex IRR) de olika verktygen i Excel (tex Goalseek) och makron/VBA så kan man skapa en dynamisk modell med stora möjligheter att variera ränta, inflation och olika scenarier.

 

 

 

 

Kundexempel

Bygg/Fastighetsbolag

Avancerad värderingmodell med makro/VBA

Riskkapitalföretag

Support och stöd i samband med utvecklingsarbete

Investeringsbank

Support och stöd i samband med utvecklingsarbete