Vi har “formgivarkoll”

Lämna det till oss, vi är vana att omsätta er grafiska form till mallar i MS Office och i iWork.

Användarna ska med lätthet kunna använda den grafiska profil ni skapat. Vi hjälper er, supportar och/eller skapar de digitala mallarna. Vi kan Microsoft Office, Adobe, PC och Mac.

Underlagen kan vara en PDF, InDesignfil eller en ritad skiss i ert ide block. Vi vet vad som behöver göras för text, typsnitt, färger, logotyper, grafiska element och de tekniska detaljerna. Tillsammans gör vi stordåd.

Grafiska mallar

Produktblad Blanketter Diagram Presentationer

Funktionalitet

Hitta mallarna lätt
Olika sidfötter
Språk Försättsblad
Excel ChartSizer Färger
Bilder Autosignaturer

Installation

Vi skapar installationsanvisningar eller installationspaket (t ex MSI eller EXE).

Seminarier och utbildning

Microsoft Office eller iWork.

       
Företagsanpassad kurs Utbildning i grupp Seminarier Handledning
Samtidigt som ni i gruppen lär er, producerar vi dokumenten tillsammans. När läraren lämnar er är det bara att fortsätta arbeta. Ni är fler som behöver lära er samma sak. Utbildningen blir anpassad efter era kunskaper och övningar kommer från verkligheten. Korta seminariepass med olika tema, allt för att lyfta personalen på ett effektivt sätt Vi gör arbetet tillsammans och du lär dig momenten samtidigt. Kortaste vägen till målet.

Vi finns till för er,

kontakta oss på 08-120 233 30, info@rehngruppen.se eller via vårt kontaktformulär.