Helhetslösningar för
Word, Excel, PowerPoint och Outlook

Vi har olika lösningar som vi – med utgångspunkt från kundernas konkreta arbetsuppgifter – alltid anpassar efter individuella behov och önskemål.

Vi skapar anpassade paket och är med och ger råd och utvecklar tillsammans med IT-avdelningen, Marknadsavdelningen och Användarna.

När man nyttjar hela Officepaketet och skapar mallar som samspelar med varandra blir användandet enkelt. Hela företaget visar upp samma grafiska profil oavsett vilket program man använder sig av.

– och det blir lätt att administrera.

[Läs mer Wordmallar, Excelmallar, PowerPointmallar och Outlook…]

Kontakta oss på 08-120 233 30, info@rehngruppen.se eller via vårt kontaktformulär så får du höra mer om hur vi kan få er arbetsplats effektivare i produktion av dokument.