Outlook

Vi tycker att Outlook borde användas mer. Vi kan hjälpa dig.

Autosignaturer Organisera ditt arbete Tidrapportering från Outlook
Ser alla signaturer i era mail lika ut?
Vill du att ni ska kommunicera samma? – Vi hjälper dig!
Vi hjälper dig att, på ett smart sätt, organisera alla inkommande och utgående mail. Trött på att skriva samma tider på flera ställen? Vi har verktyget för tidrapportering direkt i Outlook.
Besöksstatistik Formulär Outlookmallar
Vill du kunna mäta och rapportera antalet besök? Beställningsformulär, Telefonmeddelande, Bekräftelse Allt du skriver om och om igen kan vi göra bra mallar av.

Exempel på vad vi har skapat

  • Autosignatur
  • Telefonformulär
  • Frågeformulär
  • Seminarieformulär
  • Kaffeformulär
  • Tidrapportering
  • Automatiseringar
  • mm