PowerPoint

Vi kan PowerPoint, både utveckling, mallar, utbildning och praktisk användning.

Vi producerar olika presentationer och mallar, allt från enkla – till komplexa med olika funktionalitet.

GRAFISKA MALLAR
FUNKTIONALITET
PRODUKTION
UTBILDNING
Endast Layout
för olika presentationer.
Mallar med funktionalitet med enhetlig layout och t ex rätt färg, rätt logo. Ger användarna enkel produktion. Behöver ni hjälp att producera. Enkla till avancerade presentationer, mallar. Vi finns med på plats och stöttar och/eller utför. Vi hjälper till med PowerPoint-utbildningen, Företagsanpassad kurs, Individuell utbildning, Utbildning i grupp, Seminarier, Uppgradering av Office, Handledning.