Excel

Vi erbjuder utbildningar i Excel som anpassas efter elevens behov och önskemål.
Du väljer den form och det innehåll som passar dig bäst.

 • Företagsanpassad kurs
 • Individuell utbildning
 • Utbildning i grupp
 • Seminarier
 • Uppgradering av Office
 • Handledning

Exempel på Utbildningar

 • Excel grundkurs
 • Excel fortsättningsskurs
 • Excel fördjupningskurs
 • Excel avancerad kurs
 • Excel Diagram
 • Excel Pivottabeller
 • Excel Listor och databaser
 • Excel för ekonomer
 • Excel för administratörer
 • Excel för projektledare
 • Excel blanda ihop ditt eget innehåll

Exempel på Innehåll Grunder

Introduktion Text Format
Programfönstret
Hjälpfunktionen
Skapa, Spara, Radera och hantera arbetsböcker
Olika Visningslägen
Styra utseendet på utskrift
Skriva och hantera text och tal i celler
Markera, Radera, Flytta, Klippa ut och Kopiera text och tal i celler, rader och kolumner.
Söka och ersätta
Autofylla
Kommentarer
Automatiska funktioner vid inskrift
Teckenformat,
Talformat,
Återanvända format
Formatmallar
Kantlinjer
Färg
Cellformat
Dokumenttema
Infoga och ta bort celler, rader och kolumner
Formler Arbeta med flera blad
Diagram
Skapa enkla formler
AutosummaKopiera formler
Relativa och absoluta formler
Hantera bladflikar
Infoga, Radera, Flytta och kopiera blad
Formler i bladflikar
Skapa diagram
Skapa Miniatyrdiagram
Redigera diagram
Formatera diagram
Funktioner Tabeller Mallintroduktion
Vad är en funktion
Infoga en funktion
Statistiska funktioner
Logiska funktioner
Skapa tabell och använda en tabell
Sortera data
Filtrera data
Verifiera data
Beräkna
Vad är en mall
Använda en mall
Formler Arbeta med flera blad
Diagram
Skapa enkla formler
Autosumma
Kopiera formler
Relativa och absoluta formler
Hantera bladflikar
Infoga, Radera, Flytta och kopiera blad
Formler i bladflikar
Skapa diagram
Skapa Miniatyrdiagram
Redigera diagram
Formatera diagram

Exempel på Innehåll Fördjupning

Effektivisera Excel Diagram och bilder
Mallar Format
Tips och trix Skapa diagram
Redigera diagram
Ändra diagram
Formatera diagram
Infoga bilder och figurer
Vad är mallar
Dokumentteman
Formatmallar
Dokumentmallar
Mallhanteraren
Formatera tal
Radera format
Anpassat format
Felmeddelanden
Villkorstyrd formatering
Klistra in special
Funktioner Länkar, Importera och Konsolidera
Pivottabeller Makron
Använda funktioner
Namnge celler
Finansiella funktioner
Datum och tidfunktioner
Textfunktioner
Sökfunktioner
Databasfunktioner
Matematiska funktioner
Länka, celler, formler och funktioner
Importera data från andra databasprogram och webbplatser
Konsolidera
Skapa pivottabell
Redigera källdata
Formatera pivottabell
Anpassa pivottabell
Beräkningar i pivottabell
Pivotdiagram
Spela in
Köra
Redigera
Koppla
Ta bort
Formulär Konsekvensanalys
Granska och samarbeta

Infoga kontroller (kryssrutor, alternativknappar, listrutor, kombinationsrutor, rullningslister och rotationsknappar.
Redigera kontroller
Formatera kontroller
Funktioner
Scenariohanteraren
Databastabeller med en och två variabler
Målsökning
Problemlösaren
Visa formler
Formelgranskning
Felmeddelanden
Dela arbetsböcker
Spåra och granska ändringar