Keynote

Vi erbjuder utbildningar i Keynote som anpassas efter elevens behov och önskemål.
Du väljer den form och det innehåll som passar dig bäst.

 • Företagsanpassad kurs
 • Individuell utbildning
 • Utbildning i grupp
 • Seminarier
 • Handledning

Exempel på Utbildningar

 • Keynote grundkurs
 • Keynote fortsättningskurs
 • Keynote fördjupningskurs
 • Keynote – men “ta mig från Punktlisteträsket”
 • Keynote enklare presentationer
 • Keynote återanvända och förbättra
 • Keynote för presentatörer
 • Keynote för projektledare och administratörer
 • Keynote sidmallar och teman
 • Keynote vs PowerPoint
 • Keynote blanda ihop ditt eget innehåll

Exempel på Innehåll

Introduktion Text Format
Programfönstret
Hjälpfunktionen
Skapa, Spara, Radera och hantera presentationer
Olika Visningslägen
Hantera diabilder
Ta med presentationen
Skriva ut
Skriva och hantera text
Radera, Flytta, Klippa ut och Kopiera
Söka och ersätta
Språkkontroll
Automatiska funktioner vid inskrift
Teckenformat,
Styckeformat,
Återanvända format
Punkter och numrering
Linjalen
Färg och form
Former Bilder Diagram
Använda former t ex cirkel, fyrkant, pilar och egna
Skapa egna former
Redigera och formatera former
Kopiera, duplicera, justera och hantera form och former i grupp
Clipart
Bilder och bildobjekt
Redigera, ändra, beskära, komprimera och hantera bilder och objekt.
Infoga diagram
Redigera diagram
Formatera diagram
Tabeller Ljud och filmer Rörelse
Infoga tabell och skriva text
Hantera tabell med celler, rader och kolumner
Redigera, radera och formatera utseendet på tabellen
Lägga till ljud och film
Placera ljud och bild
Justera inställningar för ljud och bild
Lägga till övergångar
Använda magisk flytt
Bygg in, Bygg ut och Animera
Bildspel Hyperlänkar Sidmallar och teman
Visa bildspel
Spela bildspel
Tips och trix i bildspel
Konfigurera bildspel
Övergångar och animeringar
Automatik
Självuppspelande
Alternativ för bildspel
Öva och styra presentationen
Exportera bildspel
Om hyperlänkar
Skapa och redigera hyperlänkar
Olika användningsområden i hyperlänkar
Skapa och spara sidmallar
Använda sidmallsverktygen
Anpassa sidmallar
Definiera förvalda attribut
Skapa och använda Tema