Outlook

Vi erbjuder utbildningar i Outlook som anpassas efter elevens behov och önskemål.
Du väljer den form och det innehåll som passar dig bäst.

 • Företagsanpassad kurs
 • Individuell utbildning
 • Utbildning i grupp
 • Seminarier
 • Uppgradering av Office
 • Handledning

Exempel på Utbildningar

 • Outlook grundkurs
 • Outlook fortsättningskurs
 • Outlook fördjupningskurs
 • Outlook avancerad kurs
 • Outlook effektivisera
 • Outlook formulär
 • Outlook blanda ihop ditt eget innehåll

Exempel på Innehåll

Introduktion till outlook Internet och E-post Läsa och skicka e-post Organisera e-post
Programfönstret
Hjälpfunktionen
Skapa, Spara, Radera och hantera
Olika Vyer och Visningslägen
Skriva ut
Internet
E-post och e-postadresser
Nätikett
Säkerhet
Inkorgen
Anpassa inkorgen
Skapa, skicka och ta emot e-post
Meddelandealternativ
Bifoga filer
Redigera och formatera
Blockera e-post
Sortera
Tagga
Ordna
Söka
Snabbsteg
Rensa
Skräppost
Skriva ut
Autosvar
Kontakter Kalendern Uppgifter Anteckningar och Journal
Adressboken
Hantera kontakter
Kontaktgrupper
Ordna kontakter
Visitkort
Skriva ut kontakter
Boka, redigera och ta bort bokning
Söka kalenderbokning
Mötesinbjudan
Dela kalender, bokningar med andra inom och utom organisationen
Skapa uppgifter
Hantera uppgifter
Effektivisera med uppgifter
Tilldela uppgifter till andra
Skapa anteckningar
Hantera anteckningar
Använda journalen