Word

Vi hjälper er hela vägen och utvecklar, producerar, utbildar, tar fram lösningar för dig och ditt företags behov.
Vi hjälper till med allt i från det enkla vardagliga till de mest avancerade.

Enkla mallar
GRAFISKA MALLAR FUNKTIONER
PRODUKTION
UTBILDNING
Endast Layout
T ex Brevmall, faxmall, Pm, Protokoll, Faktura, Rapport osv
Mallar med funktionalitet med enhetlig layout och t ex rätt logo, sidhuvud, sidfot för rätt avdelning. Ger användarna enkel produktion. Behöver ni hjälp att producera. Text och bild i Word. Vi finns med på plats och stöttar och/eller utför. Vi hjälper till med Wordutbildningen, Företagsanpassad kurs, Individuell utbildning, Utbildning i grupp, Seminarier, Uppgradering av Office, Handledning